Rozliczenia podatkowe – najważniejsze są terminy

Każdy obywatel w naszym kraju, kto otrzymuje jakiekolwiek wynagrodzenie, otrzymał spadek czy darowiznę albo odniósł jakakolwiek korzyść majątkową, musi się rozliczyć z fiskusem w odpowiednim terminie. Właśnie te terminy są bardzo istotnym elementem całej operacji, bowiem niedotrzymanie ich, a więc nawet drobne spóźnienia mogą skutkować nałożeniem na podatnika kar finansowych – w tym względzie fiskus ma duże pole do działania, bowiem grzywna za niedotrzymanie terminu rozliczenia się z fiskusem wynosi od 150 złotych do nawet 30 tysięcy złotych. Każdego roku termin rozliczenia się z podatku za ubiegły rok przypada na dzień 30 kwietnia, jednak należy wiedzieć, że w wielu przypadkach liczy się data wpływu rozliczenia do urzędu skarbowego (wyjątkiem są PIT-y wysłane pocztą, listem poleconym, wtedy liczy się data stempla pocztowego). Jeśli wysyłamy rozliczenie podatkowe droga elektroniczna, najważniejsze jest otrzymanie potwierdzenia jakby odbioru, zwanego UPO – urzędowe potwierdzenie odbioru.

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
error: Content is protected !!