Author Archives: Kacper Sutarz

Czym jest biznes

Słowo biznes oznacza nic innego, jak działalność gospodarczą. Zostało ono zapożyczone od angielskiego słowa ,,business”. W amerykańskich szkołach biznesu, które kształcą przyszłych kierowników, naucza się takich przedmiotów, jak zarządzanie, finanse, marketing, prawo, strategia, IT, ekonomia oraz psychologia. Słowo to wywodzi się od ,,busy”, co oznacza – ,,zajęty”. W szerszym rozumieniu, zajętym człowiekiem biznesu jest ten, który angażuje się w jakąś działalność, na przykład wytwarzania dóbr czy usług. Biznes można też rozumieć jako przedsiębiorczość. Sposobem kierowania nim jest zarządzanie, które pozwala sprawować kontrolę nad ludźmi oraz organizacją, by osiągać większe zyski i sprawność firmy. Biznes też jest rozumiany jako spójny obszar działalności gospodarczej, bardzo często w oparciu o większą firmę. Mówi się często także o kulturze biznesu, przez co rozumiane są zasady, jakimi kierują się przedsiębiorcy prowadzący działalność. W Polsce często pojęcie ,,biznesman” używa się żartobliwie, jednak po 1989 roku również wiele instytucji zaczęło go stosować.

Hej, jestem Kacper Sutarz, prowadzę tę stronkę od niedawna. Pokażę wam, jak prowadzić prawidłowo biznes i nim zarządzać. Mam nadzieję, że moje wpisy i artykuły będą się wam podobać i, że dzięki mnie poszerzycie swoje horyzonty. Pozdrawiam Kacper 😉

Porady dostępne w Internecie

W Internecie możemy obecnie znaleźć szereg informacji praktycznie na każdy temat. Od prognozy pogody po aktualne wydarzenia z najdalszych zakątków świata. Tak czy inaczej mamy do czynienia z wieloma ciekawymi informacjami, które z pewnością nam się przydadzą. Dlaczego wspominamy o takowej roli Internetu w kontekście zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, czyli na przykład własnej firmy? Otóż jak się okazuje właśnie w Internecie możemy znaleźć szereg bardzo potrzebnych nam informacji. Jak wiemy każdy urząd czy też placówka lub podmiot państwowy ma obecnie własną stronę internetową. Możemy tam znaleźć szereg interesujących informacji jak i przepisy prawne. Istniej też możliwość załatwienia drogą internetową coraz większej ilości formalności takich jak składanie wniosków o rejestracje nowej firmy i tym podobne. Internet to również informacje od doradców czy specjalistów. Możemy tam znaleźć dane pozwalające nawiązać nam współpracę z doradcami czy specjalistami oraz potencjalnymi partnerami biznesowymi. Dzięki różnego typu portalom i forom internetowym możemy zapoznać się z doświadczeniami innych ludzi związanymi z założeniem i prowadzeniem własnej firmy jak i sami możemy podzielić się swoimi przemyśleniami, problemami, doświadczeniami czy zapytać innych o radę lub pomoc, a także zaoferować współpracę biznesową.

Hej, jestem Kacper Sutarz, prowadzę tę stronkę od niedawna. Pokażę wam, jak prowadzić prawidłowo biznes i nim zarządzać. Mam nadzieję, że moje wpisy i artykuły będą się wam podobać i, że dzięki mnie poszerzycie swoje horyzonty. Pozdrawiam Kacper 😉

Specjalista do spraw marketingu

pobrane (2)

Powodzenie firmy oraz projektów realizowanych w danej firmie ciąży nie tylko na osobie zarządzającej firmą. Ważną postacią niemal w każdej placówce jest osoba pracująca na stanowisku specjalista do spraw marketingu. Osoba ta zajmuje się działaniami marketingowymi, ich realizacją oraz nadzorowaniem. Specjalista do spraw marketingu wyszukuje i ocenia także szanse rynkowe, które są bezpośrednio związane ze sprzedażą danych towarów bądź usług. Zakres pracy osoby zajmującej stanowisko, jakim jest specjalista do spraw marketingu zależy od typu placówki, w jakiej pracuje oraz zapotrzebowania na jego umiejętności. Mogą to być działania zarówno te najprostsze, jak i najbardziej złożone. Obecnie w Polsce na rynku pracy jest dużo osób, które są przygotowane do pracy na stanowisku, jakim jest specjalista do spraw marketingu. Jest to związane z tym, że w minionym czasie panowała moda na ten kierunek, stąd wielu absolwentów o omawianych kwalifikacjach. Aby pracować na stanowisku specjalista do spraw marketingu, można wybrać studium policealne bądź studia wyższe. Wybierając studia wyższe, należy zwrócić uwagę na kierunek, jakim jest marketing i zarządzanie. To one bowiem umożliwiają podjecie pracy na wymarzonym stanowisku.

Hej, jestem Kacper Sutarz, prowadzę tę stronkę od niedawna. Pokażę wam, jak prowadzić prawidłowo biznes i nim zarządzać. Mam nadzieję, że moje wpisy i artykuły będą się wam podobać i, że dzięki mnie poszerzycie swoje horyzonty. Pozdrawiam Kacper 😉

Po medycynie

W ostatnich latach z coraz większym niepokojem obserwuje się wyjazdy młodych absolwentów medycyny do krajów zachodnich. Nietrudno dociec przyczyn tego zjawiska, są nim bowiem znacznie wyższe zarobki jakie oferują szpitale głównie Niemiec, Irlandii czy nawet Stanów Zjednoczonych. Wykwalifikowane kadry służby zdrowia opuszczające kraj nie rokują dobrze na przyszłość naszego i tak wątłego systemu, stąd rosnąca potrzeba dyskusji na ten temat i podjęcie możliwie szybkich prób rozwiązania problemu. Pojawiają się głosy mówiące o nałożeniu na wyjeżdżających absolwentów obowiązku zwracania kosztów jakie poniosło państwo na ich kształcenie. Czy faktycznie zniechęciłoby to młodych lekarzy lub pielęgniarki do emigracji zarobkowej? Biorąc pod uwagę to, że pensje otrzymywane w większości krajów chociażby Unii Europejskiej są nawet kilkukrotnie wyższe, skuteczność tego typu rozwiązania wydaje się wątpliwa. W praktyce zapewne konieczne okaże się podwyższenie oferowanych płac, lecz tu na drodze staje trudna sytuacja ekonomiczna całego systemu.

Hej, jestem Kacper Sutarz, prowadzę tę stronkę od niedawna. Pokażę wam, jak prowadzić prawidłowo biznes i nim zarządzać. Mam nadzieję, że moje wpisy i artykuły będą się wam podobać i, że dzięki mnie poszerzycie swoje horyzonty. Pozdrawiam Kacper 😉
© 2019 Ekonomia
Powered by WordPress | Theme Designed by: example of uniform tax rebate letter | Thanks to uniform tax rebate directgov, uniform tax rebate estimate and uniform tax rebates template
error: Content is protected !!